Home Park Tucholski Park Krajobrazowy

Tucholski Park Krajobrazowy

by szczypior

Tucholski Park Krajobrazowy

W 1985 r. na niemal w całości zalesionym obszarze o powierzchni ok. 37 tys. ha, leżącym między Tucholą a Czerskiem, utworzono Tucholski Park Krajobrazowy (TPK). Przez park przepływa rzeka Brda, tworząc niezwykle atrakcyjną dolinę otoczoną lasami liściastymi, wśród których nierzadko można spotkać okazałe dęby i lipy. Znajdują się tu także równie malownicze rzeki będące dopływami Brdy: m.in. Bielska Struga, Stążka i Ruda. Są tu też jeziora o czystej wodzie, z dobrze wykształconą różnorodną roślinnością, rosną w nich m.in. grzybienie białe i północne oraz grążele żółte. Ważnym elementem flory parku są zbiorowiska roślinności torfowiskowej, które zachowały cechy naturalne.

Tucholski Park Krajobrazowy – ciekawe miejsca w okolicy, co warto zobaczyć

 

Ciekawe miejsca w pobliżu

 

Zdjęcia Tucholski Park Krajobrazowy

Related Articles