Park Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

by szczypior
951 views

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry – atrakcje turystyczne

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry to duża atrakcja dla wszystkich odwiedzających gminę Widuchowa. Obejmuje większość obszaru Międzyodrza.

Całkowita powierzchnia parku wynosi 5632 ha. Z tego 2553 ha, czyli 41% parku znajduje się na terenie naszej gminy. Dodatkowo cały region jest usiany starorzeczami i kanałami.

Jest to największe torfowisko w Europie Środkowej o zróżnicowanej florze i faunie, której nie można znaleźć u ujścia żadnej innej europejskiej rzeki.

Świat roślinny parku obejmuje ponad trzysta gatunków. Roślinność wodną reprezentują rośliny rzadkie w Europie, a w wielu krajach wymarłe. Należą do nich między innymi: grzybieńczyk wódny i salwinia pływająca. Poza tym występuje tu wiele rzadkich i chronionych roślin nadwodnych, szuwarowych, turzycowiskowych i bagnistych łąk. Należą do nich: grzybienie białe, grążel żółty, arcydzięgiel nadbrzeżny, bobrek trójlistkowy, wilczomlecz błotny.

Największą grupę zwierząt w parku stanowią ptaki (226 gatunków, tj. ok. połowy krajowych gatunków). Z gatunków lęgowych ptaków zagrożonych w skali Europy są tu: orzeł bielik, kania czarna, bąk, żuraw, derkacz, płaskonos, cyranka, czapla siwa, wąsatka, wodnik, brzęczka, kania ruda, wodniczka, strumieniówka, świerszczak, błotniak łąkowy, sowa błotna, podróżniczek, dudek. Z ssaków występują tu m.in. bóbr, wydra i popielica.

Najcenniejsze wartości przyrodnicze i krajoznawcze objęte są ochroną rezerwatową. Elementem najbardziej charakterystycznym i wyróżniającym się parku jest przełomowa dolina Odry ze stromymi, wysokimi zboczami, które należą do największych w Polsce Północnej koncentracji zbiorowisk roślin kserotermicznych.

Teren w obrębie otuliny parku charakteryzuje się dużą liczbą obiektów zabytkowych, które odzwierciedlają przeszłość i nadal wzbogacają dzisiejsze życie.

Widuchowa – co warto zobaczyć

  • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Taras Widokowy w Widuchowej
  • Ruiny Zamku z XVII w.
  • Dolina Widy
  • Pomnik Synków (pomnik mieszkańców miasta Widuchowa (Fiddichow) poległych w czasie I wojny światowej)

Widuchowa – ciekawe miejsca w okolicy, co warto zobaczyć

  • Stara Odra
  • Zabytkowy Dwór w Bolkowicach
  • Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Zdjęcia Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Taras Widokowy Widuchowa
Taras Widokowy Widuchowa
Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry
Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry
Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry
Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

O nas

Niesamowite Pomorze. Atrakcje turystyczne na pomorzu. Pomorze to jeden z najbardziej niesamowitych regionów w Polsce. 

Zobacz również: Pogoda w Polsce

ZObacz również