Pomorskie Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku

by szczypior
237 views

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku – atrakcje turystyczne

Obiekt przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku, w którym funkcjonuje obecnie Miejska Biblio – teka Publiczna, jeszcze przed II Wojną Światową był kościołem klasztornym zarzą – dzanym przez siostry Norbertanki. Budynek powstał jednak już w XIV w. W 1311 r. siostry zakonne otrzymały tereny przy rzece Słupi. To właśnie wtedy zapadła decy – zja o budowie kościoła klasztornego. Po wielkim pożarze w 1655 r., który niemal doszczętnie zniszczył świątynię, odbudowano ją z przeznaczeniem na kościół gar –  nizonowy. W 1771 r. został odremontowany i zaadaptowany na cele szkolne. Następnie obiekt ten pełnił funkcje magazynu i remizy. W latach 1759–1760 stacjonujące w Słup – sku wojska rosyjskie używały go jako cerkwi prawosławnej, ale także jako miejsca swego zakwaterowania. W 1926 r. mieściła się tu szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo oraz kilka klas gimnazjum żeńskiego. Na po – czątku XX w. rozbudowano tu klasztor żeński szlachetnych panien. Po zniszczeniach wojennych w 1945 r. kościół odbudowano z przeznaczeniem na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Uroczyste otwarcie biblioteki w nowym gmachu nastąpiło 10 września 1971 r

Słupsk- ciekawe miejsca w okolicy, co warto zobaczyć

 

Zdjęcia Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku

O nas

Niesamowite Pomorze. Atrakcje turystyczne na pomorzu. Pomorze to jeden z najbardziej niesamowitych regionów w Polsce. 

Zobacz również: Pogoda w Polsce

popularne posty