Pomorskie Kościół w Warcinie

Kościół w Warcinie

by szczypior
654 views

Kościół w Warcinie – atrakcje turystyczne

Kościół w Warcinie został przeniesiony z Ciecholubia. Ewangelicki kościół został w całości przeniesiony z Ciecholubia do Warcina w 2012 r. Był bardzo zniszczony, dzięki unijnym pieniądzom został zachowany dla przyszłych pokoleń. Przeniesienie i prace rekonstrukcyjne były możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Kościół w Ciecholubiu zbudowany został w XVII wieku na obrzeżu wsi jako Dom Boży Parafii Ewangelickiej. Trudno jednoznacznie ustalić datę jego powstania, w księgach parafialnych podana została data 1565 r., jednak wyposażenie kościoła wskazuje na  to, iż kościół powstał krótko przed 1670 r. Jako data powstania świątyni podawany jest także rok. 1625. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miejscowa ludność była w biedzie, jednak materiały budowlane na budowę zostały pozyskane, m.in. drewno.  Był budowany bardzo oszczędnie, ponieważ powstające w tych latach kościoły nazywane bywały „kościołami głodu”. Powojenny remont kościoła ukończono pod koniec XVII w. W tej formie służył jako Dom Boży do roku 1911 – w tym roku uzyskał po zachodniej stronie wieżę, a od północnej strony zakrystię. Po II wojnie światowej służył jako Dom Boży dla ludności niemieckiej, która została skierowana przez Rosjan do pracy w majątkach rolnych, np. Osowie i Warcinie. Od połowy lat 60. nie był użytkowany i powoli podupadał. W latach 70. znowu był użytkowany i służył jako Dom Boży dla ludności protestanckiej. Na przełomie lat 70-80 został przekazany przez Konsystorz Kościoła Ewangelickiego naczelnikowi gminy Kępice. Od tego momentu nie był użytkowany i popadał w ruinę. W latach 70. (1971-76) część jego wyposażenia została przekazana Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, w zasobach którego znajduje się ponad 20 eksponatów. Część z nich można oglądać na ekspozycjach, inne znajdują się w magazynach bądź czekają na renowację. Są wśród nich bardzo cenne okazy, jak np. balustrada z emporą, płaskorzeźby, czy chrzcielnica. W 1994 r. został przejęty przez Urząd Miasta i Gminy w Kępicach. Pod koniec lipca 2004 roku zawalił się fragment ściany kościoła, niedługo potem świątynia została rozebrana. Dzięki dofinansowaniu unijnemu możliwa była jego rekonstrukcja i przeniesienie do Warcina. Kościół, który pełni obecnie funkcję kulturalno-edukacyjną, stoi w sąsiedztwie pałacu Otto von Bismarcka i Centrum Edukacji Regionalnej.

Kępice – ciekawe miejsca w okolicy, co warto zobaczyć

 

Zdjęcia Kościół w Warcinie

O nas

Niesamowite Pomorze. Atrakcje turystyczne na pomorzu. Pomorze to jeden z najbardziej niesamowitych regionów w Polsce. 

Zobacz również: Pogoda w Polsce

popularne posty

ZObacz również